DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ

REGION JIH

O svazku


Předmět činnosti svazku

Dobrovolný svazek obcí REGION JIH byl založen za účelem vybudování společného vodovodu pro členské obce. Členské obce rovněž prostřednictvím svazku spolupracují na projektech v oblasti odpadového hospodářství.


Úřední deska

2023

Rozpočet pro rok 2024 (vyvěšeno 4.12.2023)
Střednědobý rozpočtový výhled na období r. 2025 - 2027 (vyvěšeno 4.12.2023)
Rozpočtové opatření Svazku obcí Region Jih č. 2023-1 (vyvěšeno 21.11.2023)
Návrh rozpočtu pro rok 2024 (vyvěšeno 9.11.2023)
Návrh střednědobého rozpočtového výhledu na období r. 2025 - 2027 (vyvěšeno 9.11.2023)
Rozpočtové opatření Svazku obcí Region Jih č. 2023-1 - NÁVRH (vyvěšeno 2.11.2023)
Závěrečný účet Svazku obcí Region Jih za rok 2022 (vyvěšeno 20.6.2023)
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO REGION JIH za rok 2022 - strojově čitelná (vyvěšeno 1.6.2023)
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO REGION JIH za rok 2022 (vyvěšeno 1.6.2023)
Závěrečný účet Svazku obcí Region Jih za rok 2022 Příloha č. 1 - návrh (vyvěšeno 1.6.2023)
Závěrečný účet Svazku obcí Region Jih za rok 2022 - návrh (vyvěšeno 1.6.2023)

2022

Rozpočet pro rok 2023 (vyvěšeno 2.12.2022)
Střednědobý rozpočtový výhled na období r. 2024 - 2026 (vyvěšeno 2.12.2022)
Návrh rozpočtu pro rok 2023 (vyvěšeno 15.11.2022)
Návrh střednědobého rozpočtového výhledu na období r. 2024 - 2026 (vyvěšeno 15.11.2022)
Závěrečný účet Svazku obcí Region Jih za rok 2021 (vyvěšeno 30.6.2022)
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO REGION JIH za rok 2021 (vyvěšeno 2.6.2022)
Strojově čitelná verze Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO REGION JIH za rok 2021 (vyvěšeno 2.6.2022)
Závěrečný účet Svazku obcí Region Jih za rok 2021 Příloha č. 1 - návrh (vyvěšeno 2.6.2022)
Závěrečný účet Svazku obcí Region Jih za rok 2021 - návrh (vyvěšeno 2.6.2022)

2021

Rozpočtové opatření č. 3/2021 (vyvěšeno 31.1.2022)
Rozpočet pro rok 2022 (vyvěšeno 8.12.2021)
Střednědobý rozpočtový výhled na období r. 2023 - 2025 (vyvěšeno 8.12.2021)
Návrh rozpočtu pro rok 2022 (vyvěšeno 10.11.2021)
Návrh střednědobého rozpočtového výhledu na období r. 2023 - 2025 (vyvěšeno 10.11.2021)
Rozpočtové opatření č. 2/2021 (vyvěšeno 30.6.2021)
Návrh rozpočtového opatření č. 2/2021 (vyvěšeno 15.6.2021)
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO REGION JIH za rok 2020 (vyvěšeno 18.6.2021)
Závěrečný účet Svazku obcí Region Jih za rok 2020 (vyvěšeno 18.6.2021)
Oznámení záměru pachtu a provozování majetku SORJ (vyvěšeno 18.5.2021)
Závěrečný účet Svazku obcí Region Jih za rok 2020 - návrh (vyvěšeno 18.5.2021)
Závěrečný účet Svazku obcí Region Jih za rok 2020 Příloha č. 1 - návrh (vyvěšeno 18.5.2021)
Rozpočtové opatření č. 1/2021 (vyvěšeno 29.4.2021)
Návrh rozpočtového opatření č. 1/2021 (vyvěšeno 6.4.2021)

2020

Rozpočet pro rok 2021 (vyvěšeno 16.12.2020)
Rozpočtový výhled na období r. 2022 - 2024 (vyvěšeno 16.12.2020)
Návrh rozpočtu pro rok 2021 (vyvěšeno 23.11.2020)
Návrh střednědobého rozpočtového výhledu na období r. 2022 - 2024 (vyvěšeno 23.11.2020)

Výběrové řízení: Zpracování geodetických plánů pro věcná břemena vodovodu Region Jih (vyvěšeno 15.7.2020)

Závěrečný účet Svazku obcí Region Jih za rok 2019 (vyvěšeno 15.7.2020)
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO REGION JIH za rok 2019 (vyvěšeno 15.7.2020)
Závěrečný účet Svazku obcí Region Jih za rok 2019 - návrh (vyvěšeno 1.6.2020)
Závěrečný účet Svazku obcí Region Jih za rok 2019 Příloha č. 1 - návrh (vyvěšeno 1.6.2020)

2019

Střednědobý rozpočtový výhled na období r. 2021 - 2023 (vyvěšeno 18.12.2019)
Rozpočet pro rok 2020 (vyvěšeno 18.12.2019)
Rozpočtové opatření č. 3-2019 (vyvěšeno 12.12.2019)
Návrh rozpočtového opatření č. 3-2019 (vyvěšeno 10.12.2019)
Návrh rozpočtu pro rok 2020 (vyvěšeno 28.11.2019)
Návrh střednědobého rozpočtového výhledu na období r. 2021 - 2023 (vyvěšeno 28.11.2019)
Rozpočtové opatření č. 2-2019 (vyvěšeno 11.9.2019)
Návrh rozpočtového opatření č. 2-2019 (vyvěšeno 20.8.2019)
Záměr prodeje majetku (vyvěšeno 10.7.2019)
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO REGION JIH za rok 2018 (vyvěšeno 2.7.2019)
Závěrečný účet Svazku obcí Region Jih za rok 2018 (vyvěšeno 2.7.2019)
Závěrečný účet Svazku obcí Region Jih za rok 2018 Příloha č. 1 - návrh (vyvěšeno 16.5.2019)
Závěrečný účet Svazku obcí Region Jih za rok 2018 - návrh (vyvěšeno 16.5.2019)
Rozpočtové opatření č. 1-2019 (vyvěšeno 23.1.2019)
Návrh rozpočtového opatření č. 1-2019 (vyvěšeno 6.1.2019)

2018

Rozpočet pro rok 2019 (vyvěšeno 14.12.2018)
Střednědobý rozpočtový výhled na období r. 2020 - 2022 (vyvěšeno 14.12.2018)
Návrh rozpočtu pro rok 2019 (vyvěšeno 12.11.2018)
Návrh střednědobého rozpočtového výhledu na období r. 2020 - 2022 (vyvěšeno 12.11.2018)
Oznámení záměru pronájmu (vyvěšeno 2.10.2018)
Rozpočtové opatření č. 6-2018 (vyvěšeno 20.9.2018)
Návrh rozpočtového opatření č. 6-2018 k 18.9.2018 (vyvěšeno 3.9.2018)
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO REGION JIH za rok 2017 (vyvěšeno 13.6.2018)
Závěrečný účet Svazku obcí Region Jih za rok 2017 (vyvěšeno 13.6.2018)
Závěrečný účet Svazku obcí Region Jih za rok 2017 - návrh (vyvěšeno 21.5.2018)
Rozpočtové opatření č. 2-2018 (vyvěšeno 10.4.2018)
Rozpočet pro rok 2018 (vyvěšeno 13.12.2017)

2017

Střednědobý rozpočtový výhled na období 2019-2021 (vyvěšeno 13.12.2017)
Návrh rozpočtu pro rok 2018 (vyvěšeno 9.11.2017)
Návrh střednědobého rozpočtového výhledu na období 2019-2021 (vyvěšeno 9.11.2017)
Rozpočtové opatření č.2/2017 (vyvěšeno 13.12.2017)
Rozpočtové opatření č.1/2017 (vyvěšeno 9.11.2017)
Rozpočet SORJ pro rok 2017(vyvěšeno 29.3.2017)

2016

Rozpočtový výhled SORJ na období 2017-2020(vyvěšeno 7.12.2016)

Závěrečný účet SORJ za rok 2016 (vyvěšeno 29.5.2017)
Účetní závěrka SORJ za rok 2016 (vyvěšeno 29.5.2017)

Projekty


Vodovod REGION JIH

Hlavní činností svazku je výstavba a provoz veřejného vodovodu.

Odpady: BRKO

Separace a svoz biologicky rozložitelného komunálního odpadu na území vybraných obcí svazku Region Jih

Projekt byl dokončen a pokračuje v gesci jednotlivých účastnických obcí.

Kontaktní údaje


Partneři a odkazy
Rejstřík dobrovolných svazků obcí
DSO Region Jih - Informační systém krajského úřadu Středočeského kraje
Provozovatel vodovodní soustavy
ITV s.r.o

Sídlo

REGION JIH
Všestary, Jaroslava Baťchy 141
251 63 Strančice

IČ 63112671
Zasílací adresa
P.O. BOX 45, Česká pošta Strančice


Tel.
723-330-427

E-mail
sorj@sorj.cz